fbpx

Kompensacja Energii Biernej

Zarówno moc bierna indukcyjna, jak i pojemnościowa wpływa na zwiększenie strat cieplnych oraz ogranicza sprawność transformatorów i linii kablowych, zatem usunięcie z sieci mocy biernej powoduje zmniejszenie współczynnika mocy, jak również spadek składowej prądu i wydłużenie żywotności kabli, transformatora oraz innych elementów sieci zasilającej.

 

Nadwyżka mocy biernej = dodatkowy koszt do naszego rachunku za energię!

Zastosowanie odpowiednich urządzeń kompensacyjnych, tzw. baterii kondensatorów, niweluje tę opłatę do zera.

 

Kiedy warto kompensować moc bierną?

Z naszego doświadczenia wynika, że jeżeli koszty mocy biernej przekraczają miesięcznie kwotę 300 zł, należy się tym zająć. Czas zwrotu takiego układu nie powinien przekroczyć jednego roku.

 

Jak oszacować koszty kompensacji mocy biernej?

Aby móc określić, jaką moc powinien mieć układ do kompensacji mocy biernej, należy wykonać pomiary analizatorem sieci przez wykwalifikowanego technika i dokonanie pomiaru.

Na podstawie wykonanego pomiaru dokonujemy analizy i dobieramy urządzenie o odpowiedniej mocy, możliwości rozbudowy i wykonaniu.

 

Czym jeszcze się zajmujemy?

Jeżeli posiadasz baterię kondensatorów i nie masz nikogo do jej obsługi lub po pewnym czasie eksploatacji tego urządzenia pojawiły się kary za moc bierną – należy wykonać regulację urządzenia. Służymy pomocą przy serwisie pogwarancyjnym układów do kompensacji mocy biernej, jak i rozbudowie istniejących układów.