fbpx

Optymalizacja Kosztów

Pamiętaj – jeżeli dokonałeś już obniżki ceny zakupu Energii Czynnej, to najwyższy czas na optymalizacje kosztów przesyłowych. Możesz to zrobić w dowolnym momencie trwania umowy ze sprzedawcą energii. Oba składniki z reguły nie są ze sobą powiązane!

 
ENERGIA PLUS GAZ przykładamy szczególną uwagę do analizy możliwości optymalizacji kosztów dystrybucyjnych, gdzie można uzyskać znaczące oszczędności bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Konstrukcja rynku energii nie pozwala na zmianę firmy świadczącej usługi dystrybucji (monopol lokalny), natomiast odbiorca, w ramach zapisów taryfy OSD, ma swobodę kształtowania parametrów wpływających na koszty dystrybucyjne.

 
Koszty przesyłowe stanowią średnio 30-40% wysokości faktury za energię elektryczną. Istotne jest, aby dobrać parametry umowy z Operatorem Systemu Dystrybucji w optymalny dla odbiorcy sposób. Z naszych doświadczeń wynika, że średnie oszczędności po audycie ENERGIA PLUS GAZ oraz przeprowadzonym czynnościom optymalizacyjnym sięgają średnio 20% kosztów dystrybucyjnych, a w wybranych przypadkach udaje nam się obniżyć koszty dystrybucji nawet do 80%. Nasze działania polegają na cyklicznej optymalizacji i kontroli profilu energetycznego w ramach taryfy OSD według poniższego schematu:

 

Pracę dla Klienta rozpoczynamy od wnikliwej analizy jego faktur i umów oraz wywiadem dotyczącym charakterystyki odbioru energii.

 

 

Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy w jaki sposób dokonać zmian grupy taryfowej oraz mocy umownej wiele razy w przeciągu roku.